Abonnementen

Lidmaatschap is maandelijks opzegbaar, 11 automatische incasso's per jaar, vakanties en feestdagen zijn verrekend in de maandelijkse contributie. LET OP: sinds seizoen 2018-2019 gelden er nieuwe tarieven.

Algemene Bepalingen

 • Het lidmaatschap bij Dansschool Backstage gaat in met ingang van de datum van inschrijving en blijft gehandhaafd tot en met de datum van opzegging overeenkomstig het opzeggingsreglement.
 • De contributie wordt altijd aan het einde van de maand betaald rond de laatste dag van de maand.
 • Betalingen zullen per automatische incasso geschieden.
 • Indien contant betaald wordt, is verplicht de gehele som in een keer te voldoen. Na het betalingstermijn zal automatisch het lidmaatschap stoppen tenzij er in onderling overleg een vervolgtermijn wordt afgesproken.
 • Bij achterwege blijven van een tijdige betaling wordt de toegang geweigerd.
  Indien de lessen zonder opzegging van het contract niet meer worden gevolgd, blijft het lesgeld verschuldigd.
 • Opzegging is alleen mogelijk via het opzegformulier via de ledenpagina op de website. Indien het opzegformulier te laat wordt ingeleverd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met 1 maand.
 • Restitutie van gelden is niet mogelijk.
 • Lesroosters kunnen periodiek aangepast worden. Het actuele lesrooster is altijd terug te vinden op de website en op te vragen bij de eigenaar Willem Dams (0630843572).
 • De lidmaatschapstarieven kunnen jaarlijks in augustus aan het begin van het seizoen aangepast worden. Leden krijgen daarover vooraf bericht via brieven, website en andere aankondigingen binnen de dansschool.
 • De termijn van de contributie kan niet worden verlengd door verhindering van vakantie en/of werk.
 • Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden aangevraagd voor minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden.

Voorwaarden voor tijdelijk stopzetting zijn:

 • Medische klachten kunnen leiden tot tijdelijke stopzetting van het abonnement.
 • Overige klachten zoals onvoorziene omstandigheden. In samenspraak met de dansdocent kan dan een bevriezingstermijn worden bepaald.
 • Lidmaatschapsveranderingen kunnen alleen schriftelijk aangevraagd worden.